[Error] 
Class 'DateUtil' not found (0)
/home/bitrix/www/bitrix/components/hard-web/apkapi/funcs.php:61
#0: GetNewsList(array, array, array, array, array)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/hard-web/apkapi/component.php:26
#1: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#2: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#3: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, NULL)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1038
#4: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array)
	/home/bitrix/www/authorities/governor-staff/upravlenie-protokola/perechen-normativno-pravovykh-aktov-reguliruyushchikh-deyatelnost-upravleniya.php:7