Утвержденные муниципальные программы на 2017 год


skver1.jpg


Сведения об утвержденной муниципальной программе формирования городской среды на 2017 год

" alt="
Ханкайский муниципальный округ. 24 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="7" /> " alt="
Хасанский муниципальный район. 32 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/khasanskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="23" /> " alt="
Владивостокский городской округ. 34 памятника(-ов)
" href="http://vlc.ru/life_city/improvement/gorodskaya-sreda/" data-image="27" /> " alt="
Пожарский муниципальный район. 8 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/pozharskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="1" /> " alt="
Красноармейский муниципальный район. 9 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="3" /> " alt="
Тернейский муниципальный округ. 11 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/terneyskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="4" /> " alt="
Лазовский муниципальный округ. 10 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="21" /> " alt="
Партизанский муниципальный район. 10 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/partizanskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="20" /> " alt="
Партизанский городской округ. 7 памятника(-ов)
" href="http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=83" data-image="32" /> " alt="
Анучинский муниципальный округ. 10 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="14" /> " alt="
Спасский муниципальный район. 31 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="8" /> " alt="
Дальнереченский городской округ. 13 памятника(-ов)
" href="http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya.html" data-image="29" /> " alt="
Спасский городской округ. 4 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="33" /> " alt="
Дальнереченский муниципальный район. 18 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="2" /> " alt="
Дальнегорский городской округ. 6 памятника(-ов)
" href="http://dalnegorsk-mo.ru/society/obschestvennoe-obsuzhdenie/" data-image="28" /> " alt="
Лесозаводский городской округ. 25 памятника(-ов)
" href="http://mo-lgo.ru/about/struktura/upravlenie-zhizneobespecheniya/informatsiya/index.php" data-image="5" /> " alt="
Ольгинский муниципальный район. 8 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/olginskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="22" /> " alt="
Кировский муниципальный район. 18 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/kirovskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="6" /> " alt="
Кавалеровский муниципальный район. 8 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/kavalerovskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="15" /> " alt="
Яковлевский муниципальный район. 14 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/net-programmy.php" data-image="9" /> " alt="
Чугуевский муниципальный округ. 18 памятника(-ов)
" href="http://achsp.16mb.com/index.php/2017-05-18-02-25-55" data-image="10" /> " alt="
Черниговский муниципальный район. 14 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/chernigovskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="13" /> " alt="
Хорольский муниципальный округ. 16 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/khorolskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="12" /> " alt="
Пограничный муниципальный округ. 27 памятника(-ов)
" href="http://pogranichnoe-gp.ru/inova_block_documentset/document/178453/" data-image="11" /> " alt="
Октябрьский муниципальный округ. 16 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/oktyabrskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="16" /> " alt="
Михайловский муниципальный район. 16 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/mikhaylovskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="17" /> " alt="
Уссурийский городской округ. 34 памятника(-ов)
" href="http://adm-ussuriisk.ru/vopr-gkh/urban_env/" data-image="34" /> " alt="
Шкотовский муниципальный район. 14 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/shkotovskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="19" /> " alt="
Надеждинский муниципальный район. 11 памятника(-ов)
" href="/komfortnaya-sreda/utverzhdennye-munitsipalnye-programmy-na-2017-god/nadezhdinskiy-munitsipalnyy-rayon.php" data-image="18" /> " alt="
Артемовский городской округ. 15 памятника(-ов)
" href="http://www.artemokrug.ru/administration/otdel/proekt_komfortnaya_gorodskaya_sreda.php?ELEMENT_ID=35536" data-image="26" /> " alt="
Большекаменский городской округ. 3 памятника(-ов)
" href="http://www.bk.pk.ru/about/law/resolution/?ELEMENT_ID=18656" data-image="35" /> " alt="
Находкинский городской округ. 14 памятника(-ов)
" href="http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=83" data-image="31" /> " alt="
ЗАТО Фокино. 3 памятника(-ов)
" href="http://adm.fokino-prim.ru/sa/u_jkh_arh/5008-proekt-programmyformirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy-na-territorii-gorodskogo-okruga-zato-gorod-fokino-na-2017-yj-god.html" data-image="36" /> " alt="
Арсеньевский городской округ. 2 памятника(-ов)
" href="http://ars.town/" data-image="25" />